BLOG

Instytucja zadośćuczynienia z tytułu krzywdy wywołanej śmiercią najbliższego członka rodziny  z art. 446 § 4 k.c. jest stosunkowo „młodą" instytucją prawa odszkodowawczego

Czytaj więcej: Czym jest zadośćuczynienie z tytułu krzywdy wywołanej śmiercią osoby najbliższej?

Zasadniczy termin przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody, a zatem również tych wynikłych z wypadku komunikacyjnego - to 3 lata, przy czym jego bieg rozpoczyna się z dniem, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Czytaj więcej: Termin przedawnienia roszczeń odszkodowawczych


Top