BLOG

Zniesławienie a prawo do krytyki 

Czytaj więcej: Zniesławienie a prawo do krytyki

Jakie prawa ma „wydziedziczony” w rozumieniu potocznym spadkobierca? Czego może żądać?

Czytaj więcej: Komu i w jakiej wysokości przysługuje zachowek?

Zagadnienie obowiązku dowodowego co do zasady uregulowane jest w art. 6 kodeksu cywilnego, który stanowi, że ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Przepis ten nie znajduje jednakże zastosowania w postępowaniu likwidacyjnym przed zakładem ubezpieczeń.

Czytaj więcej: Ciężar dowodu w postępowaniu likwidacyjnym przed zakładem ubezpieczeń

Czym są odsetki? Jakie wyróżniamy rodzaje odsetek na gruncie obecnie obowiązujących przepisów?

Czytaj więcej: O odsetkach słów kilka

Poszkodowany pacjent może w granicach odpowiedzialności cywilnej ubiegać się o:

Czytaj więcej: Czego może domagać się poszkodowany pacjent?


Top