BLOG

Zniesławienie a prawo do krytyki 

Register to read more...

Jakie prawa ma „wydziedziczony” w rozumieniu potocznym spadkobierca? Czego może żądać?

Register to read more...

Zagadnienie obowiązku dowodowego co do zasady uregulowane jest w art. 6 kodeksu cywilnego, który stanowi, że ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Przepis ten nie znajduje jednakże zastosowania w postępowaniu likwidacyjnym przed zakładem ubezpieczeń.

Register to read more...

Czym są odsetki? Jakie wyróżniamy rodzaje odsetek na gruncie obecnie obowiązujących przepisów?

Register to read more...

Poszkodowany pacjent może w granicach odpowiedzialności cywilnej ubiegać się o:

Register to read more...


Top