KANCELARIA ADWOKATA TOMASZA KRÓLCZYKA

"Serdecznie witam Państwa na stronie internetowej mojej Kancelarii. Jej Misją jest pasja,wiedza   i zaangażowanie w niesieniu pomocy osobom potrzebującym fachowej wiedzy prawnej"

Tomasz Królczyk.

 

O kancelarii

Główną specjalizacją Kancelarii są: sprawy cywilne w szerokim ujęciu, spadkowe, odszkodowawcze,  gospodarcze (obsługa przedsiębiorców), rodzinne (sprawy o rozwód, alimenty, władzę rodzicielską i kontakty nad dziećmi) oraz karne (przestępstwa pospolite, jak i popełnione w ramach zorganizowanej grupy przestępczej).

Zapraszam do zapoznania się z ofertą i skorzystania z moich usług.

 

 

Nemo se ipsum accusare tenetur – Nikogo nie można zmusić do oskarżenia siebie samego

Czytaj więcej

Iustita est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi - Sprawiedliwość jest stałą i niezmienną wolą przyznania każdemu należnego mu prawa

Czytaj więcej

Volenti non fit iniuria – Zgadzającemu się nie dzieję się krzywda

Czytaj więcej

Fiat iustitia, pereat mundus – Niech ginie świat, byleby działa się sprawiedliwość

Czytaj więcej

Nulla potentia super leges esse debet – Żadna władza nie stoi nad prawem

Czytaj więcej

Patere quam ipse fecisti legem – Poddaj się prawu, które sam ustanowiłeś

Czytaj więcej
Top