PRAWO KARNE

Nemo se ipsum accusare tenetur – Nikogo nie można zmusić do oskarżenia siebie samego

 • obrona w toku postępowania przygotowawczego (dochodzenie, śledztwo)
 • obrona w toku postępowania sądowego
 • solidne doświadczenie obejmujące zarówno sprawy o przestęsptwa tzw. pospolite, sprawy dotyczące zorganizowanych grup przestępczych,jak i sprawy karno- gospodarcze
 • reprezentacja interesów pokrzywdzonego w postępowaniu karnym
 • sprawy z oskarżenia prywatnego
 • sprawy dotyczące wykroczeń
 • sprawy o wyrok łączny
 • składanie wniosków na etapie postępowania wykonawczego: o odroczenie wykonania kary, 
  o przerwę 
  w odbyciu kary, o warunkowe zawieszenie wykonania kary, o zatarcie skazania, o  zgodę na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

Top