OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCÓW

Volenti non fit iniuria – Zgadzającemu się nie dzieję się krzywda
  • możliwość stałej obsługi przedsiębiorstwa opartej o wynagrodzenie ryczałtowe
  • kompleksowa oferta współpracy: windykacja należności, sprawy korporacyjne, pracownicze, rejestracyjne (KRS), jak i reprezentacja w toku sporów sądowych
  • sprawy dotyczące subsydiarnej odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o. (art. 299 ksh)
  • tworzenie umów spółki i rejestrowanie spółek prawa handlowego w KRS
  • opiniowanie zawieranych kontraktów
  • reprezentacja w toku negocjacji
  • projektowanie uchwał organów spółek kapitałowych

Top