HONORARIUM

Kancelaria mając świadomość zróżnicowanych potrzeb i możliwości finansowych swych Klientów   jest    dość   elastyczna   w   zakresie   sposobów    określania   honorarium -  zarówno w odniesieniu do klientów indywidualnych, jak i w relacji do podmiotów gospodarczych. 

W większości wypadków istnieje możliwość sukcesywnego uiszczenia należności za prowadzenie konkretnej sprawy.

W wielu sprawach istnieje ewentualność powiązania zapłaty części honorarium należnego adwokatowi w zależności od końcowego wyniku sprawy (success fee).

W zakresie  relacji z partnerami biznesowymi Kancelaria oferuje sposobność rozliczenia ryczałtowego przy stałej obsłudze danego podmiotu.

Każdorazowo, Kancelaria w sposób maksymalnie jasny i  jednoznaczny informuje Klienta jeszcze  przed  podjęciem   się   danego  zlecenia   o   wszelkich   składnikach   honorarium  oraz o pozostałych możliwych kosztach danej sprawy (sądowych i wszelkich innych).

Koszt jednorazowej porady prawnej  zależy od jej skomplikowania, jednakże standardowo wynosi 100 zł.

Koszt pisemnej opinii prawnej jest uzgadniany zawsze w sposób indywidualny.


Top