O MNIE

c

Tomasz Królczyk

Adwokat Tomasz Królczyk jest od 2009 r. członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. W 2012 r. zdał egzamin zawodowy i uzyskał wpis na listę adwokatów wykonujących zawód (numer wpisu: 3190).

W swej pracy zawodowej łączy wysokie zaangażowanie z wszechstronną i staranną wiedzą oraz erudycją. Na pierwszy plan wysuwa nieszablonowe i indywidualne podejście do każdej sprawy, mając na celu jak najkorzystniejsze rozwiązanie problemów prawnych swoich Klientów. Mecenas z  pasją wykonuje swój zawód, dając się  poznać jako osoba szanująca dane słowo, odpowiedzialna i godna zaufania.

Mając na celu jak najpełniejsze usatysfakcjonowanie potrzeb Klientów, Kancelaria podejmuje  współpracę z renomowanymi kancelariami komorniczymi i notarialnymi oraz innymi specjalistami potrzebnymi w zależności od profilu danej sprawy.

Wszystkie czynności zawodowe podejmowane są przy zachowaniu najwyższych standardów poufności i dyskrecji oraz z poszanowaniem zasad etyki adwokackiej.

Kancelaria prowadzi sprawy Klientów z terenu Wągrowca, Poznania, Piły, Gniezna,  Budzynia, Chodzieży, Rogoźna, Obornik,  jak i z wielu innych miast całej Polski.

Kancelaria świadczy usługi również w języku angielskim.

Mecenas udziela się w akcjach pro bono, angażując się aktywnie w działalność organizacji pozarządowych (np. jako adwokat - założyciel Wielkopolskiej Fundacji Edukacji Prawnej z siedzibą w Poznaniu).

W czasie wolnym interesuje się polityką, literaturą i sportem (zwłaszcza tenisem, który aktywnie uprawia).


Top